Back to Top

Faculty Profiles

Jian  Chen

Jian Chen 

Associate Professor

Human Kinetics

Health